Sign In / Log In

Do you want to know more about the solution for Ileitis?

Lawsonia Intracellularis
NEVIDITELNÝ NEPŘÍEL, KTERÝ SKRÝVÁ OPRAVDOVÝ POTENCIÁL FARMY


Víte, jak velký dopad má tento neviditelný nepřítel na ziskovost farmy? *1
Klikni pro celý článek

 

Popis ileitidy

Infekční onemocnění způsobené bakterií Lawsonia Intracellularis, napadající střevo prasat a způsobující signifikantní produkční ztráty, a to zejména u odstavu a ve výkrmu.

Více o onemocnění

Prevalence ileitidy*2

Podle standardních serologických testů (IPMA a blocking ELISA), je velmi pravděpodobné, že onemocnění je přítomno téměř ve všech farmách, dokonce i v těch s vysokým zoohygienickým standardem.

*2 Mirjam Arnold, Heiko Nathues. Prevalence onemocnění Lawsonia Intracellularis v chovech prasat v různých zemích EU – A European multicenter study. Mirjam, Universität. Pending publication.

Více o studii

Ekonomický dopad

Prasata postižena ileitidou vykazují vyšší nepřímé ztráty. Odhadovaná ztráta na prodané prase je 4.25€ (v USA 46.71milionů € ročně).
Více o studii

Přednášky epertů

Co je ileitida?

Pedro Rubio popisuje hlavní charakteristiku Porcinní Proliferativní Enteropatie

(známé jako Ileitida), včetně její etiologie, patogeneze a epidemiologie.

Proč vakcinovat proti ileitidě?

Standardní hygienická opatření musí být doplněna správnou vakcinací.

Používání antibiotik klesá v důsledku mezinárodních regulací a tlaku spotřebitelů.

Co je ileitida?

Pedro Rubio popisuje hlavní charakteristiku Porcinní Proliferativní Enteropatie

(známé jako Ileitida), včetně její etiologie, patogeneze a epidemiologie.

Jaký je dopad ileitidy na produktivitu?

Ileitida má signifikantní ekonomický dopad

z mnoha důvodů, zejména kvůli její prevalenci.

Jak se ileitida projevuje a jak s ní bojovat?

Vyskytují se 2 hlavní formy ileitidy:

nejčastější formou je chronická ileitida.

Proč vakcinovat proti ileitidě?

Standardní hygienická opatření musí být doplněna správnou vakcinací.

Používání antibiotik klesá v důsledku mezinárodních regulací a tlaku spotřebitelů.

Onemocnění

Historie a etiologie ileitidy

L. intracellularis je G- tyčinka ,tvaru esovitého nebo půlměsíce ,s jedním dlouhým bičíkem.

Mezi všemi serologickými testy doposud vyvinutými, je pouze blocking ELISA celosvětově komerčně dostupná.

Epidemiologie ileitidy

O epidemiologii L. Intracellularis toho není moc známo.

Toto jsou důvody.

Patogeneze L. Intracellularis

L. Intracellularis má specifický infekční mechanismus, obecně se objevuje v poodstavových a výkrmových fázích chovu prasat.

Více o faktorech virulence.

Klinické příznaky a formy ileitidy

Příznaky ileitidy u prasat jsou různorodé, zahrnují akutní neboli haemorhagické, chronické a subklinické.

Více o všech klinických manifestacích.

Kontaktujte
nás

2 Giralda Farms

Madison, NJ 07940 United States

animal-health-communications@merck.com

Můžete nám napsat
ADVERTENCIA LEGAL - ESTE CONTENIDO WEB ES EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES VETERINARIOS