Sign In / Log In

Do you want to know more about the solution for Ileitis?

Přednášky epertů

Co je ileitida?

Pedro Rubio popisuje hlavní charakteristiku Porcinní Proliferativní Enteropatie

(známé jako Ileitida), včetně její etiologie, patogeneze a epidemiologie.

Proč vakcinovat proti ileitidě?

Standardní hygienická opatření musí být doplněna správnou vakcinací.

Používání antibiotik klesá v důsledku mezinárodních regulací a tlaku spotřebitelů.

Co je ileitida?

Pedro Rubio popisuje hlavní charakteristiku Porcinní Proliferativní Enteropatie

(známé jako Ileitida), včetně její etiologie, patogeneze a epidemiologie.

Jaký je dopad ileitidy na produktivitu?

Ileitida má signifikantní ekonomický dopad

z mnoha důvodů, zejména kvůli její prevalenci.

Jak se ileitida projevuje a jak s ní bojovat?

Vyskytují se 2 hlavní formy ileitidy:

nejčastější formou je chronická ileitida.

Proč vakcinovat proti ileitidě?

Standardní hygienická opatření musí být doplněna správnou vakcinací.

Používání antibiotik klesá v důsledku mezinárodních regulací a tlaku spotřebitelů.

ADVERTENCIA LEGAL - ESTE CONTENIDO WEB ES EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES VETERINARIOS