Sign In / Log In

Do you want to know more about the solution for Ileitis?

ZMIEŃ NIEWIDZIALNEGO WROGA W WIDOCZNY ZYSK


Porcilis Lawsonia jest pierwszą w Europie szczepionką do wstrzykiwań, która kontroluje Lawsonia Intracellularis.

Gotowa do użycia w jednym kroku.
• Nie ma potrzeby użycia wody.
• Gwarancja tego, że każde zwierzę
otrzyma właściwą dawkę szczepionki (2 ml)

21 tygodni trwania odporności,
chroniącej świnie
przez cały okres tuczu.

Szczepionka zabita z maksymalną elastycznością w użyciu:

Ograniczenie użycia antybiotyków.

Bez interferencji z paszą,
wodą, chlorowaniem antybiotykami, etc.

• Może być rozpuszczona i podana w jednej iniekcji z
Porcilis® PCV M hyo.

• Zwiększenie średnich dziennych
przyrostów macy ciała.
• Zmiejszenie biegunek i
zmian w jelitach.
• Wpływ na lepsze wyniki
produkcyjne.

Serwis zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Aby uzyskać dostęp do serwisu należy podać nr prawa wykonywania zawodu.